M&R LAB: laboratorium badawcze, rejestracja produktów, ekspertyzy

Badania skuteczności dezynfekcji wody w instalacji

Rejestracja produktów biobójczych kategorii I, grupy 5 dotyczy środków do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zwierząt.

Badania skuteczności wyrobów medycznych i produktów leczniczych

Ocena skuteczności wyrobów medycznych i produktów leczniczych (głównie antyseptyków) stwarza konieczność przeprowadzenia badań w warunkach in vitro.

Badania odporności tworzyw na biofilm i adhezję

Długotrwała eksploatacja materiałów użytkowych w określonych warunkach środowiska sprzyja powstawaniu biofilmu, charakterystycznego dla danej niszy biologicznej.

 

badania genotoksyczności – Test Rec-Assay

Ocena jakości powietrza wewnętrznego i zewnętrznego dostarcza  istotnych informacji na temat  czynników biologicznych, mających niewątpliwy wpływ na stan naszego zdrowia.

 

badania genotoksyczności – Test Rec-Assay

CHEMIA DLA URODY ogólnopolska konferencja naukowa - ZAPRASZAMY.

23 maja 2019 –Warszawa. Wydział Inżynierii Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia

badania genotoksyczności – Test Rec-Assay

Profil oceny toksykologicznej pojedynczego związku chemicznego lub układu surowców w końcowym produkcie lub materiale dostarcza wiedzy istotnej do jego właściwego przeznaczenia i wykorzystania.

Aktywność antybakteryjna materiałów fotokatalitycznych

W ostatnich latach szczególnie rozwija się praktyczne zastosowanie fotokatalizatorów, zarówno w wykorzystaniu wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Badania skuteczności konserwantów

Stosowanie konserwantów pozwala na ochronę mikrobiologiczną produktów i zapobiega rozwojowi wegetatywnych form bakterii, pleśni, grzybów drożdżakowatych i spor.

 

badania chemii budowlanej

Działanie antybakteryjne, przeciwpleśniowe i przeciwglonowe to cechy materiałów przemysłowych oraz produktów branży budowlanej, które zapobiegają procesom korozji biologicznej.

 

badanie powłok antybakteryjnych

Antybakteryjny charakter i trwałość powłoki to właściwości materiałów oczekiwane i pożądane przez wielu producentów tworzyw sztucznych, plastycznych polimerów, silikonów, farb i innych materiałów użytkowych.

 

efektywność środków dezynfekujących

Skuteczność dezynfekcji jest wypadkową kilku wspólnie działających czynników, którymi są zastosowane substancje czynne, odpowiednio dobrane stężenie, czas działania, temperatura oraz obecność zanieczyszczeń.

 

efektywność bakteriobójcza nanocząstek srebra

Specjalizujemy się w badaniach pozwalających ustalić MIC, MBC oraz efektywność biobójczą różnych produktów i nowych technologii.

 

Efektywność biobójcza

W ramach realizowanych prac dobieramy metodykę badań odpowiednią do materiału i realizowanych zastosowań produktu. Proponujemy odpowiednie znormalizowane metody badawcze, a w przypadku potrzeb opracowujemy metodę badawczą odpowiednią dla produktu.

 

Rejestracja produktów biobójczych

Jedną z najpopularniejszych substancji czynnych wykorzystywanych w dezynfekcji jest aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu.

 

Efektywność biobójcza

Test biologiczny z Aspergillus pozwala na wykrywanie i ocenę retencji środków konserwujących drewno. Metoda wykorzystuje biologiczną procedurę testowania drewna do oceny efektywności środków konserwujących wobec grzybów z rodzaju Aspergillus lub innych wybranych grzybów.

 

Efektywność biobójcza

Wykonujemy również badania odporności kompozytów na siniznę drewna wobec pojedynczych szczepów oraz grupy grzybów. 

 

Skuteczność wirusobójcza

Skuteczne zwalczanie wirusów, spor oraz prątków jest szczególnie istotnym aspektem w obszarze medycznym,  weterynaryjnym, a także obiektach użyteczności publicznej.

 

wzrost glonów

Rozwój cywilizacji i nauki sprawia, że wciąż pojawiają się nowe technologie i materiały o unikatowych właściwościach, których wykorzystanie powinno optymalizować korzyści stosowania i oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środowisko. Przykładem jest nanotechnologia, która umożliwia wykorzystanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych nanocząstek metalicznych i tlenkowych.

 

Lokalizacja

M&R LAB
Microbiology & Research
Lipnik 2,
63-507 Kobyla Góra
Tel.
    +48 695 560 570
  
E-mail:
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.