Badania skuteczności konserwantów i biocydów - testy konserwacji i stabilności mikrobiologicznej

Stosowanie konserwantów pozwala na ochronę mikrobiologiczną produktów i zapobiega rozwojowi wegetatywnych form bakterii, pleśni, grzybów drożdżakowatych i spor. M&R LAB prowadzi badania skuteczności środków do konserwacji, które wykonywane są w celu rejestracji dla odpowiednich grup produktowych:

Grupa 6: środki do konserwacji produktów podczas przechowywania takich jak kosmetyki, produkty lecznicze lub wyroby medyczne w celu zapewnienia ich trwałości.

Grupa 7: środki do konserwacji błon i powłok, przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi mikroorganizmów lub rozwojowi glonów, stanowiące ochronę pierwotnych właściwości powierzchni materiałów lub przedmiotów takich jak farby, tworzywa sztuczne, masy uszczelniające, kleje ścienne, spoiwa, papier i dzieła sztuki.

Grupa 8: środki stosowane do konserwacji drewna surowego lub na etapie przetwarzania mające na celu zwalczanie mikroorganizmów, które niszczą drewno - badania obejmują produkty ochronne i lecznicze.

 

Badania skuteczności konserwantów i biocydów

Grupa 9: preparaty stosowane do konserwacji włókien, wyrobów włókienniczych, skóry, materiałów włóknistych, gumy i materiałów polimerowych. Ta grupa produktowa obejmuje produkty biobójcze przeciwdziałające osadzaniu się mikroorganizmów na powierzchni materiałów, a tym samym utrudniające powstawanie zapachów lub zapobiegające biodeterioracji i biodegradacji.

Grupa 10: środki konserwujące do materiałów budowlanych, do konserwacji konstrukcji murowanych, materiałów kompozytowych lub materiałów przeciwdziałających szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów i glonów.

Grupa 11: środki do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych - produkty stosowane do konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych lub przetwórczych, zwalczające organizmy szkodliwe, takie jak mikroorganizmy i glony. Służą one również do zabezpieczania przeciwdrobnoustrojowego wodnych wyrobów technicznych, wodnych i wodno-dyspersyjnych układów chemicznych wykorzystywanych w chemii budowlanej i chemii gospodarczej, takich jak środki czyszczące i detergenty.

Grupa 12: slimicydy - produkty zapobiegające powstawaniu śluzu i zwalczające śluz na materiałach, sprzęcie i konstrukcjach, wykorzystywane w procesach przemysłowych, np. na drewnie i masie papierniczej lub porowatych warstwach piasku w przemyśle wydobywczym ropy naftowej.

Grupa 13: środki konserwujące do płynów stosowanych przy obróbce lub cięciu metali, szkła lub innych materiałów.

M&R LAB wykonuje badania oceny właściwości i działania antybakteryjnego,  przeciwgrzybiczego i przeciwglonowego produktów do rejestracji jako produkty biobójcze oraz ocenia stabilność mikrobiologiczną produktów. Wyznaczamy termin przydatności zakonserwowanych produktów i materiałów, co jest istotnym i przydatnym narzędziem zmniejszania ryzyka produkcji. Ocena konserwacji mikrobiologicznej obejmuje badania produktów w opakowaniu - tzw. badania „in can”. Ich podstawą jest interakcja produkt-konserwant-opakowanie, istotna ze względu na obecność niekorzystnych zjawisk zmniejszających aktywność układu konserwującego, np. sorpcji konserwanta na powierzchni opakowania.  Przy wyborze konserwantów istotne znaczenie mają możliwości technologiczne, poziom czystości mikrobiologicznej na produkcji, pH produktu, zawartość wody, surowce wysokiego ryzyka stanowiące pożywkę dla drobnoustrojów oraz planowany termin przydatności produktów (12, 24 lub 36 miesięcy).

M&R LAB sprawdza konserwację materiałów budowlanych na bazie wodnej, takich jak: farby i powłoki farb, kleje, tynki, grunty, emulsje i lateksy polimerowe, dyspersje pigmentowe, tynki akrylowe, kleje dyspersyjne, materiały uszczelniające, a także dodatki do procesów przemysłowych - zawiesiny skrobi używanej w procesach produkcji papieru, zawiesiny wypełniaczy, pigmenty, zagęszczacze, tusze, pestycydy, oleje w emulsjach wodnych oraz produkty stosowane w systemach powlekania galwanicznego, farby graficzne i litograficzne.

M&R LAB dobiera środki konserwujące i ustala efektywne stężenia biocydów dla materiałów technicznych. Stosujemy metody badawcze odpowiednie do rejestracji w URPB i L.

Zapraszamy do kontaktu: M&R LAB, dr Renata Szczygłowska, tel. +48 695 560 570

Lokalizacja

M&R LAB
Microbiology & Research
Lipnik 2,
63-507 Kobyla Góra
Tel.
    +48 695 560 570
  
E-mail:
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.