Właściwości biobójcze nanocząstek metalicznych i tlenkowych

Rozwój cywilizacji i nauki sprawia, że wciąż pojawiają się nowe technologie i materiały o unikatowych właściwościach, których wykorzystanie powinno optymalizować korzyści stosowania i oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środowisko. Przykładem jest nanotechnologia, która umożliwia wykorzystanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych nanocząstek metalicznych i tlenkowych.

 

Wzrost glonów na próbkach kontrolnych i powłokach farb  konserwowanych nanocząstkami srebra

M&R LAB Microbiology & Research
Fot. Wzrost glonów na próbkach kontrolnych i powłokach farb konserwowanych nanocząstkami srebra.

Podczas badań sprawdzono i porównano właściwości bakteriostatyczne, bakteriobójcze oraz grzybostatyczne i grzybobójcze nanocząstek srebra, miedzi, złota oraz nanometrycznego tlenku miedzi, tlenku cynku i ditlenku cyrkonu, które wytwarzano różnymi technologiami. Spektrum działania biobójczego oceniono poprzez wyznaczenie stężeń działających inhibicyjnie (IC%) oraz ograniczających ilość drobnoustrojów w 99 i 100% (MIC99 i MBC100). Badania prowadzono wobec szczepów niepożądanych w środowisku życia człowieka tj. Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureusATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 oraz charakterystycznych dla materiałów budowlanych bakterii Pseudomonas aeruginosaATCC 10145, grzybów Aureobasidium pullulans ATCC 15233 i Asperillus brasiliensis ATCC 9642. Obserwacja mechanizmu bakteriobójczego działania z wykorzystaniem obrazowania AFM potwierdziła wysoką skuteczność testowanych nanocząstek srebra. Dodatkowo w ich obecności ustalono m.in. ograniczenie syntezy peptydoglikanu ściany komórkowej szczepów S. aureusi C. albicans oraz inaktywację enzymów bakteryjnych i hamowanie niektórych procesów metabolicznych. W prowadzonych badaniach stwierdzono, że efektywność nanocząstek zależy od ich rodzaju oraz testowanego szczepu. Wszystkie badane nanocząstki srebra zastosowane w matrycy płynnej potwierdziły efektywność bakteriobójczą względem 100% testowanych szczepów oraz 80% testowanych grzybów, co predysponuje je do zastosowań dezynfekcyjnych. Wykorzystanie tych właściwości w suchych powłokach materiałów budowlanych okazało się skuteczne tylko dla wybranych rodzajów nanocząstek srebra w określonych produktach (uni-gruncie, farbie silikonowej i tynku silikonowym). Uzasadnieniem jest potwierdzone w badaniach wymywanie nanocząstek zależne od matrycy, w której są osadzone. Zaobserwowano również, że wybrane nanocząstki srebra hamują wzrost glonów na suchych powłokach.

Renata Szczygłowska

Zapraszamy do kontaktu: M&R LAB, dr Renata Szczygłowska, tel. + 48 695 560 570

Lokalizacja

M&R LAB
Microbiology & Research
Lipnik 2,
63-507 Kobyla Góra
Tel.
    +48 695 560 570
  
E-mail:
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.