Aktualności

Badania skuteczności dezynfekcji wody w instalacji

Rejestracja produktów biobójczych kategorii I, grupy 5 dotyczy środków do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zwierząt.

Badania skuteczności wyrobów medycznych i produktów leczniczych

Ocena skuteczności wyrobów medycznych i produktów leczniczych (głównie antyseptyków) stwarza konieczność przeprowadzenia badań w warunkach in vitro.

Badania odporności tworzyw na biofilm i adhezję

Długotrwała eksploatacja materiałów użytkowych w określonych warunkach środowiska sprzyja powstawaniu biofilmu, charakterystycznego dla danej niszy biologicznej.

 

Badania czystości mikrobiologicznej powietrza

Ocena jakości powietrza wewnętrznego i zewnętrznego dostarcza  istotnych informacji na temat  czynników biologicznych, mających niewątpliwy wpływ na stan naszego zdrowia.

 

M&R LAB 
Microbiology & Research

dr Renata Szczygłowska
specjalizacja - mikrobiologia techniczna

Dr Renata Szczygłowska nadzoruje realizację badań zleconych M&R LAB Microbiology & Research niezbędnych do rejestracji produktów biobójczych. Szeroka znajomość metod badawczych pozwala zaproponować producentom środków chemicznych odpowiednie metody badawcze i zaplanować badania. W przypadku braku znormalizowanych metod przygotowuje odpowiednie procedury badawcze wraz z walidacją metod i procesów. W celu nadzoru nad czystością mikrobiologiczną w przemyśle podejmuje się opracowania planu kontroli procesu wytwarzania wody, żywności, suplementów diety i kosmetyków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny. M&R LAB bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych obejmujących ocenę nowych technologii i uczestniczy w realizacji projektów badawczych w obszarze mikrobiologii.badania mikrobiologiczne


Dr Renata Szczygłowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie technologii oczyszczania wód oraz Śląskie Środowiskowe Studia Doktoranckie z dyscypliny Inżynieria Środowiska, działające pod patronatem Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania mikrobiologią materiałów oraz efektywnością biobójczą produktów chemicznych były podstawą interdyscyplinarnej pracy badawczej, która dotyczyła oceny właściwości biobójczych i możliwości zastosowania nanocząstek metalicznych i tlenkowych w produktach chemii budowlanej. Dr Renata Szczygłowska opracowała i zastosowała metodę wyznaczania MIC i MBC nanocząstek srebra, złota, miedzi oraz nanometrycznych tlenków. Decyzją Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych jako specjalista mikrobiologii technicznej. 

Podstawą rozwoju zawodowego była praca w dziale Higieny Komunalnej Pracowni Mikrobiologii Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na stanowisku Kierownika Laboratorium oraz Kierownika ds. Jakości zrealizowała uruchomienie laboratorium i uzyskanie certyfikatu akredytacji nadawanego przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z PN EN ISO 17025 w obszarze badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, żywności i kosmetyków. Jest współautorem pracy badawczej, która została wykorzystana podczas prac legislacyjnych związanych z powstaniem nowego rozporządzenia w sprawie wymagań jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej wody na pływalniach. Aktywnie uczestniczyła w wielu specjalistycznych szkoleniach i konferencjach m.in. z zakresu badań mikrobiologicznych wody, żywności, mikrobiologii farmaceutycznej, kosmetyków, nanomateriałów i produktów biobójczych. Jest współautorem publikacji naukowych z zakresu oceny właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych.

 

Ocena właściwości biobójczych nanocząstek w produktach chemii budowlanej... – zakres pracy doktorskiej Renata Szczygłowska

Lokalizacja

M&R LAB
Microbiology & Research
Lipnik 2,
63-507 Kobyla Góra
Tel.
    +48 695 560 570
  
E-mail:
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.