Efektywność środków dezynfekcyjnych

Skuteczność dezynfekcji jest wypadkową kilku wspólnie działających czynników, którymi są zastosowane substancje czynne, odpowiednio dobrane stężenie, czas działania, temperatura oraz obecność zanieczyszczeń.

Twarda lub miękka woda użyta do przygotowywania środka myjąco-dezynfekującego oraz obecne zanieczyszczenia organiczne powodują osłabienie ich aktywności. Badania laboratoryjne prowadzone dla odpowiednich biobójczych grup produktowych (PT) mają na celu odzwierciedlenie możliwie jak najbardziej krytycznych sytuacji w celu zapewnienia efektywności i uniwersalności środka dezynfekującego podczas rzeczywistego stosowania.

We wszystkich obszarach działania środków dezynfekcyjnych tj. zastosowaniach ogólnych, weterynaryjnych i medycznych wyodrębniono warunki czyste i brudne, jednak różnią się one znacząco stężeniem zastosowanych substancji obciążających. Warunki brudne w zastosowaniach ogólnych są równoważne warunkom czystym w zastosowaniach weterynaryjnych. Największe wymagania pod względem efektywności stawia się preparatom przeznaczonym do zastosowań weterynaryjnych i medycznych w obszarach brudnych.

efektywność środków dezynfekcyjnych

 

Kluczowym czynnikiem skuteczności preparatów chemicznych jest mechanizm działania, który powinien być dobrany do patogenów, ponieważ grzyby i bakterie, nawet w obrębie jednego gatunku mają różną wrażliwość. Większość stosowanych substancji aktywnych powoduje denaturację białek i uszkodzenie błony komórkowej bakterii (alkohole, związki utleniające), a niektóre dodatkowo niszczą materiał genetyczny (aldehydy i IV rz. związki amoniowe).

Klasyczne środki dezynfekcyjne wykazują skuteczne działanie tylko w środowisku mokrym. Te warunki najlepiej są spełnione podczas badania metodami PN EN 1040, PN EN 1275, PN EN 1276, PN EN 1650, PN EN 1656, PN EN 1657, PN-EN 13727, PN-EN 13624. W przypadku oceny skuteczności mydeł antybakteryjnych oraz preparatów do dezynfekcji rąk zgodnie z PN EN 1500, PN EN 1499, PN EN 12791 decydujące znaczenie ma stężenie i czas działania środka pozostawionego w formie wilgotnej, podobnie jak podczas dezynfekcji powierzchni nieporowatych zgodnie z PN EN PN EN 13697, PN EN 14349, PN EN 16438 oraz porowatych PN EN 16437. Producenci środków chemii gospodarczej wskazują również na temperaturę stosowania. W ciepłych miesiącach powierzchnie zewnętrzne nie pozostają mokre przez zbyt długi okres czasu, dlatego warto zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia. Maty dezynfekujące o małej wilgotności nie zagwarantują odpowiedniej dezynfekcji. Efektywne stężenia preparatów chemicznych muszą być zsynchronizowane są z odpowiednią temperaturą stosowania. Jest to istotne szczególnie, gdy środek ma być efektywny w zakresie temperatur 4-10 C, ponieważ wymaga to odpowiedniego składu chemicznego preparatu. Dodatek glikolu propylenowego utrzymuje skuteczną dezynfekcję w niskich temperaturach. M&R LAB wykonuje badania biobójcze preparatów do rejestracji zgodnie z wymienionymi wyżej metodami. 

Zapraszamy do kontaktu: M&R LAB, dr Renata Szczygłowska, tel. + 48 695 560 570

Lokalizacja

M&R LAB
Microbiology & Research
Lipnik 2,
63-507 Kobyla Góra
Tel.
    +48 695 560 570
  
E-mail:
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.